Thursday, October 28, 2010

Ayat Susunan Biasa & Ayat Songsang

Ayat Susunan Biasa

  1. Ayat yang didahului subjek dan di akhiri dengan predikat.
  2. Ayat Susunan biasa juga dikenali sebagai ayat biasa.
  3. Subjeknya terdiri daripada frasa nama manakala prediketnya terdiri daripada frasa nama, frasa sendi, frasa adjektif atau kata kerja

AYAT SUSUNAN BIASA = SUBJEK + PREDIKAT

4. Contohnya;

SUBJEK

PREDIKAT

1.Lelaki itu (FN)

ayah saya (FN)

2. Rahim (FN)

Ke dewan makan (FS)

3. Jurujual itu (FN)

Sangat rajin (FA)

4.Mereka (FN)

Mendaki bukit (FK)

Ayat Songsang

  1. Predikatnya didahului subjek
  2. Ayat Songsang juga dikenali sebagai pendepanan Prediket

a) Pendepanan seluruh predikat (ASSP)

b) Pendepanan sebahagian predikat (ASBP)

AYAT SONGSANG = PREDIKAT + SUBJEK

c) Contohnya;

- Pendepanan seluruh predikat

PREDIKAT

SUBJEK

1. Ayah saya (FN)

lelaki itu (FN)

2. Ke dewan makan (FS)

Rahim (FN)

3. Sangat rajin (FA)

jurujual itu (FN)

4. Mendaki bukit (FK)

mereka (FN)


- Pendepanan Sebahagian predikat

Contoh:

ASB: Pak Mail menebas lalang sambil bersiul

ASSP: Menebas lalang sambil bersiul Pak Mail

ASBP: Sambil bersuil Pak Mail menebas lalang

No comments:

Post a Comment